We use cookies to ensure that we give you the best experience. If you continue using this website, we'll assume that you are happy about that.

HLAVNÍ STRÁNKA / TURNAJ / PRAVIDLA TURNAJE

PRAVIDLA TURNAJE

1) PRAVIDLA HRY

Jakékoliv pravidlo, které zde není vysloveně upraveno, se řídí předpisy a pravidly mezinárodní volejbalové federace – FIVB.

Před začátkem utkání provede hlavní rozhodčí hození mincí, aby tak rozhodl o výběru stran a o prvním týmu na podání. Hození mincí je prováděno za přítomnosti kapitánů obou týmů. Vítězný kapitán má právo si buď, vybrat podání nebo příjem a nebo vybrat stranu hřiště. Poražený kapitán poté vybírá ze zbývajících možností.

Týmy mají nárok na společnou rozcvičku v délce 6-10 minut. Týmy mohou požádat o oddělené (po sobě jdoucí) rozcvičky. Pokud jeden z kapitánů požádá o oddělenou rozcvičku, má každý tým na rozcvičku 3-5 minut. Tým, který začíná zápas na podání, se rozcvičuje jako první.

Mezi jednotlivými sety během zápasu jsou 3 minutové přestávky. Každý tým může požádat maximálně o dva (2) oddechové časy a provést šest (6) střídání během jednoho setu. Oddechový čas má délku 30 vteřin.

 

2) PRAVIDLA PŘESTUPKŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

Všechny nesrovnalosti a přestupky provedené v tomto turnaji, budou potrestány sankcí, suspendací nebo vyloučením na základě rozhodnutí disciplinární komise IVVA.

 

A. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE TURNAJE

Podle zde uvedených pravidel je Disciplinární komise IVVA orgán oprávněný přezkoumávat, vyhodnocovat a potrestat nesrovnalosti a porušení předpisů a to od začátku až do konce turnaje v souladu se standardy tohoto kodexu::

 • nařízení IVVA,
 • prokázat skutečnosti v každém případě,
 • interpretace disciplinární komise IVVA způsobem objektivní kritiky.

Disciplinární komise IVVA bude skládat ze čtyř (4) členů.

 • IVVA předseda,
 • první člen,
 • druhý člen,
 • náhradní člen

Jmenování těchto členů a jejich postavení bude zveřejněno nejméně patnáct - třicet dní před turnajem předsedou IVVA.

Každý případ disciplinární komise IVVA bude řešen v prvé řadě prostřednictvím jednoho člena komise v následujícím pořadí:

 • 1. předsedou IVVA,
 • 2. v případě nepřítomnosti nebo nemožnosti řešení případu předsedou, prostřednictvím prvního člena,
 • 3. v případě nepřítomnosti nebo nemožnosti řešení případu prvníma dvěma členy komise, prostřednictvím druhého člena,
 • 4. v případě nepřítomnosti nebo nemožnost řešení případu všech výše zmíněných, prostřednictvím náhradního člena.

Disciplinární komise bude fungovat od prvního dne turnaje až do dvou (2) hodin po posledním utkání turnaje, nebo dokud nebude rozhodnuto samotnou komisí.

Každé rozhodnutí disciplinární komise bude vyneseno a zveřejněno během následujících čtyř (4) hodin po uskutečnění onoho přestupku nebo po ukončení zápasu, a bude okamžitě zveřejněno na nástěnce a na internetových stránkách IVVA: www.ivva.eu

Komise si vyhrazuje právo na obeznámení se s kýmkoliv a s vyslechnutím kohokoliv, aby mohla vynést objektivní rozhodnutí.

 

B. HLÁŠENÍ

V případě jakéhokoliv přestupku či nesrovnalostí se zmíněnými pravidly, kodexem či dobrými mravy, musí být předloženo hlášení do kanceláře organizačního výboru IVVA těmito jednotlivci:

 • rozhodčími a / nebo
 • zástupci IVVA.

Hlášení a diskvalifikace bez hlášení, budou každý den zasílány a předávány technickému koordinátorovi pro disciplinární komisi IVVA k jejich zpracování.

Hlášení bude vypracováno rozhodčími daného utkání s vysvětlením všech týkajících se skutečností v českém nebo anglickém jazyce.

Takovéto hlášení by měla být předložena kanceláři organizačního výboru IVVA ve lhůtě dvou (2) hodin od nastalé skutečnosti, nebo po ukončení zápasu.

V případě pozastavení a suspendace hry ze strany rozhodčích, musí tito rozhodčí v hlášení vysvětlit extrémní důvody, které způsobily takovéto rozhodnutí. -5-

 

C. REKLAMACE A STÍŽNOSTI

Reklamace a stížnosti týkající se porušení zde uvedených pravidel a předpisů mohou být uvedeny v písemné podobě tím, kdo se považuje za poškozeného či dotknutého v rozporu s porušeným pravidlem. Vedoucí týmu/delegát nebo kapitán týmu jsou jediní oprávnění k ohlášení stížností a reklamací vztahujících se k týmu.

Reklamace nebo stížnost musí být disciplinární komisi IVVA předloženy písemně spolu s platbou zálohy 50 EUR, aby reklamace byla vzata v úvahu. Záloha je nevratná v jakémkoliv případě.

Reklamace nebo stížnosti musí být předloženy do dvou (2) hodin od události nebo od konce zápasu do kanceláře organizačního výboru IVVA psané v českém nebo anglickém jazyce.

Poté, co disciplinární komise IVVA obdrží hlášení, reklamaci či stížnost, bude určen jeden člen z komise ke zpracování a vynesení absolutního rozhodnutí.

Při nesplnění jakéhokoliv výše zmíněného požadavku, časového intervalu, nebo formy reklamace či stížnosti, na ně nebude brán zřetel.

 

D. DOČASNÁ SUSPENDACE A VYLOUČENÍ

Každý hráč, trenér nebo asistent, který je diskvalifikován nebo vyloučen z utkání, je automaticky suspendován pro následující plánované utkání svého týmu. Toto je doplněk k jakémukoliv potrestání disciplinární komisí IVVA.

Jakýkoliv projev agrese proti rozhodnutí rozhodčího či disciplinární komise IVVA bude resultovat ve vyloučení dané osoby z turnaje.

Suspendace z důvodu diskvalifikace nebo vyloučení z utkání může být odstraněna zaplacením pokuty ve výši zaplacení 50 EUR jen jednou v šampionátu. Pokuta musí být zaplacena v kanceláři organizačního výboru IVVA a disciplinární komise IVVA ověří, zda neexistuje i jiné hlášení rozhodčích a toto je první sankce v turnaji. V takovémto případě disciplinární komise umožní suspendovanému hráči hrát další hru.

V průběhu turnaje budou automatické sankce, rozhodnutí disciplinární komise IVVA, hlášení, reklamace a stížnosti zobrazeny na nástěnce v informačním centru a na news billboardu na internetových stránkách IVVA. Oznámení bude automatické.

 

7) MEDAILE A OCENĚNÍ

Asociace (IVVA) si vyhrazuje právo udělovat ocenění/medaile týmům, které se umístily na 4. místě v turnaji.